สำนักงานอธิการบดี คว้า 2 รางวัล ในงาน NRRU Show & Share 2016

สุดยอด Personality สำนักงานอธิการบดี คว้า 2 รางวัล ในงาน NRRU Show & Share 2016

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “ชนะใจกรรมการ”
และ รางวัล Popular vote ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show & Share 2016 ซึ่งในปี 2559 สำนักงานอธิการบดี
ได้มีการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “บุคลิกภาพที่ดีสำหรับผู้ให้บริการ” และภายในบูธนิทรรศการ มีการนำเสนอผลงาน
การบริการให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาบุคลิกภาพ บริการแต่งหน้า ทำผม ชุดสูท และถ่ายภาพฟรี
โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเข้าชมเป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจกับผุ้ร่วมงานและคณะกรรมการ
จนได้รับรางวัลดังกล่าวทั้งนี้ บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี จะได้นำรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้
ไปเป็นกำลังใจในการทำงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *