Happy workplace ต้อนรับปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี จัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการสร้างความสุขในองค์กร กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 ทั้งนี้บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง