รวมพลังสำนักงานอธิการบดี ราชภัฏโคราช ทำความดีช่วยผู้พิการทางสายตา ในโครงการ "เสียงปันสุข"