ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565) สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้อำนวยการกองภายใต้สำนักงานอธิการบดี และผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทาง เกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาเฟ้นหาบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.