ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565) สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้อำนวยการกองภายใต้สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเฟ้นหาบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.